Guidet industritur

Arrangementsinformasjon

Statoil og Polarbase inviterer til guidet industritur til Melkøya og Polarbase med buss. Det blir to turer, en kl 11:00 og en kl 14:00.
Avgang er fra bussholdeplassen ved Boreal i sentrum. Turen er gratis, men billett MÅ hentes ut.

hammerfestdagan
guidet
industritur
melkøya
statoil
hammerfest
polarbase